Kazimierz Brakoniecki

Kazimierz Brakoniecki (1952) – poeta, eseista, redaktor, tłumacz literatury francuskojęzycznej, animator kultury, kurator wystaw plastycznych, współzałożyciel i jeden z liderów olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”(1990), czasopisma ,,Borussia” (1991) oraz Fundacji „Borussia” (2006) na Warmii i Maurach, która zajmuje się współpracą kulturalno-społeczną narodów i regionów kręgu Morza Bałtyckiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (polonistyka, podyplomowe muzealnictwo). Debiutował zbiorem wierszy ,,Zrosty” (Pojezierze, Olsztyn 1979). Autor  30 książek poetyckich, eseistycznych, prozy autobiograficznej oraz  ponadto 10 tomów przekładów autorów francuskich (głównie z Bretanii).  Od 1995 roku kieruje samorządowym Centrum Polsko-Francuskim  Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie, które rozwija współpracę kulturalno-oświatową pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a departamentem Côtes d’Armor we Francji (Bretanii).
Laureat licznych  nagród ogólnopolskich i regionalnych za twórczość literacką i kulturalną, m.in. : nagrody za najlepszy książkowy debiut roku mies. „Nowy Wyraz” (1980), nagrody poetyckiej im. Stanisława. Piętaka (Warszawa 1991);  redakcji „Czasu Kultury” (Poznań 1993);  nagrody paryskiej „Kultury” J. Giedroycia za 1996 r. za redagowanie pisma „Borussia”; Nagrody Ministra Kultury  w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 2001; lauru Polskiego Komitetu ds. UNESCO za twórczość poetycką (Warszawa 2007); nagrody św. Jakuba w dziedzinie kultury Prezydenta m. Olsztyna za 2008 r., dorocznej nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wawrzynu Literackiego Warmii i Mazur (2009), Orfeusza Mazurskiego (2013). Członek  Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Pen Clubu. Liczne tłumaczenia na języki obce. Książkowe wybory wierszy w j. francuskim,  niemieckim, polskim. Publikacje w antologiach polskiej poezji współczesnej w kraju i za granicą. Udział w międzynarodowych festiwalach i stypendiach literackich w Austrii, Francji, Kanadzie, Litwie, Łotwie, Niemczech, Szwecji.
Najnowsze książki: tom wierszy „Obroty nieba”, Szczecin 2010; tom prozy ,,Dziennik berliński”, Szczecin 2011; tom wierszy „Chiazma”, Sopot 2012; tom wierszy „Terra nullius”, Gołdap 2014; tom wierszy ,,Amor fati”, Szczecin 2014; wybór wierszy w j. francuskim ,,Atlantide du Nord”, Fole Avoine 2014.