Oddział Olsztyn

Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie istnieje od 18 kwietnia 1990 roku, najpierw jako Klub SPP, a od 5 listopada 1996 jako Oddział. Zrzesza pisarzy związanych z obszarem Polski północno-wschodniej. [Historia SPP - czytaj >>>]
Podstawą przyjęcia w szeregi Stowarzyszenia jest wartościowy dorobek literacki oraz poparcie dwóch członków Stowarzyszenia. Zasady przyjęcia określa Statut Stowarzyszenia. [Statut SPP - czytaj>>>].

Zarząd Oddziału:

Krzysztof D. Szatrawski – prezes
Mirosław Słapik – skarbnik
Zbigniew Chojnowski – sekretarz
Alicja Bykowska-Salczyńska – członkini