9/18/2019

Antologia współczesnych poetów Warmii i Mazur

   Centrum Polsko-Francuskie zaprasza na spotkanie poświęcone antologii współczesnej poezji Warmii i Mazur, które poprowadzi Kazimierz Brakoniecki. Wydawnictwo Folle Avoine dzięki wsparciu finansowemu Région Bretagne oraz Instytutu Książki w Krakowie opublikowało antologię współczesnych poetów Warmii i Mazur w przekładach Frédérique Laurent. Wśród autorów antologii znaleźli się: Marek Barański, Tamara Bołdak-Janowska, Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Salczyńska, Marcin Cielecki, Zbigniew Chojnowski, Wojciech Marek Darski, Wojciech Kass, Erwin Kruk, Piotr Piaszczyński, Mirosław Słapik, Krzysztof Szatrawski.


   Spotkanie promocyjne z udziałem publikowanych w antologii poetów odbędzie się w Centrum Polsko-Francuskim (Olsztyn, Dąbrowszczaków 39, 1 p.) 21 września o godz. 12.00. Wstęp wolny.

9/15/2019

Olsztyński Debiut 2019 - jury wskazało zwycięzcę!

   Jury Konkursu Literackiego Olsztyński Debiut 2019 w składzie Alicja Bykowska-Salczyńska, Piotr Siwecki i Krzysztof Szatrawski podczas posiedzenia 9 września b.r., po zapoznaniu się ze złożonymi na konkurs propozycjami, podjęło decyzję, aby nagrodę w konkursie przyznać za tom wierszy oznaczony godłem EZECHIASZ. Zwycięzcą okazał się Jacek Krawczyk z Wymoju. Nagrodzony tom ukaże się na przełomie października i listopada w serii Biblioteki Autorów Warmii i Mazur. Konkurs odbywa się dzięki wsparciu Samorządu Olsztyna. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.

Już wkrótce na półce z wydawnictwami SPP Oddział Olsztyn pojawią się nowe książki

6/23/2019

Promocja nowego tomu Kazimierza Brakonieckiego

   Zapraszamy na promocję najnowszej książki Kazimierza Brakonieckiego Drzewo alfabetu. Sptkanie poprowadzi poeta i wydawca Mirosław Słapik. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w Domu Mendelsohna. Początek o godzinie 17:00. Wstęp wolny.

6/20/2019

Wystawa poświęcona Jerzemu Ignaciukowi

   Jerzy Ignaciuk poeta, prozaik, autor książek dla dzieci i tekstów piosenek, urodzony w 1951 r. w Warszawie, związany był z Olsztynem, gdzie ukończył Wydział Pedagogiczny WSP. Należal do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, był członkiem Oddziału w Olsztynie. Rodzina zmarłego w 2000 r. twórcy przekazała do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pamiątki, dokumenty, rękopisy, fotografie oraz maszynę do pisania i kolekcję fajek. W oparciu o ten zbiór eksponatów, Pracownia Regionalna  przygotowała wystawę poświęconą sylwetce naszego zmarłego kolegi. Ekspozycja obejmuje także książki Jerzego Ignaciuka oraz namalowany przez Janusza Wierzyńskiego portret zatytułowany Poeta i muza.  


   Ekspozycja pamiątek po pisarzu została umieszczona w Starym Ratuszu – siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie - w Pokoju Pracy Grupowej na 1 piętrze, tuż obok czytelni książek. Będzie dostępna dla odwiedzających codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biblioteki.

6/02/2019

Spotkanie w Bibliotece Narodowej Białorusi

   W końcu maja w Kaliningradzie, w Kłajpedzie i Wilnie, a także w Mińsku na Białorusi, uczestnicząc jako juror w festiwalach literackich, Krzysztof Szatrawski prezentował działalność wydawniczą olsztyńskiego Oddziału SPP. W stolicy Białorusi, podczas spotkania z pisarzami w Domu Literatury 29 maja, a następnie podczas wieczoru autorskiego w Muzeum Janki Kupały, opowiadał o działalności wydawniczej Oddziału. 31 maja podczas wizyty w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku, odbyło się spotkanie z dyrektorem do spraw nauki i publikacji dr. Aleksandrem Aleksandrowiczem Susza. Komplet naszych książek został włączony do księgozbioru tej największej na Białorusi biblioteki.
 
Dyrektor Aleksander Susza i Krzystof Szatrawski w Muzeum Książki BN Bialorusi w Mińsku


5/15/2019

Olsztyński Debiut 2019 - ogłoszenie konkursu i regulamin

   Jak to zostało wcześniej zapowiedziane, Olsztyński Oddział SPP dzięki wsparciu jakie uzyskał w konkursie projektów Urzędu Miasta ogłasza konkurs pod hasłem Olsztyński Debiut 2019, w którym nagrodą będzie wydanie debiutanckiego tomu poezji lub prozy. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy, którzy do 15 sierpnia 2019 r. nadeślą projekt książki w języku polskim, skomponowanej jako samodzielna całość. Konkurs adresowany jest do osób związanych z Olsztynem i regionem, którzy nie opublikowali samodzielnej książki. Objętość nie powinna przekraczać 50 stron w przypadku poezji, lub 3 arkuszy autorskich w przypadku prozy. Propozycje konkursowe należy przesłać w postaci wydruku (czcionka New Times Roman, 12 punktów) oraz w postaci pliku cyfrowego na adres Oddziału Olsztyn - dane adresowe można znaleźć na naszej stronie w zakładce Kontakt, albo w regulaminie, gdzie określne zostały wszystkie reguły konkursu. Kompletny Regulamin znajduje się w zakładce Konkursy.

4/29/2019

Nasze projekty w roku 2019

   Zaplanowane na rok 2019 przedsięwzięcia naszego oddziału zyskały uznanie w konkursie ofert na przedsięwzięcia kulturalne dla mieszkańców Olsztyna. Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna ogłosił właśnie listę wspieranych przedsięwzięć, wśród których znalazły się trzy nasze projekty. Dzięki wsparciu Samorządu Olsztyna ukaże się książka Zbigniewa Chojnowskiego Z dziennika Wiktora Sulkowskiego, Almanach Olsztyński 2019 oraz odbędzie się kolejna edycja konkursu Olsztyński Debiut 2019. Regulamin konkursu wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszony na naszej stronie. Będziemy tu również zamieszczali najważniejsze informacje o wszystkich projektach. Szukajcie nas także w mediach tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych.