10/27/2017

Spotkanie z Kazimierzem Brakonieckim i Leszkiem Szarugą

   Wydawnictwo CONVIVO oraz Scena Literacka Książnicy Polskiej zapraszają na spotkanie z pisarzami Kazimierzem Brakonieckim z Olsztyna i Leszkiem Szarugą z Warszawy. Spotkanie będzie poświęcone nowej serii warszawskiego Wydawnictwa CONVIVO „Jeden esej” oraz przede wszystkim książkom Kazimierza Brakonieckiego (Notes kurlandzki) i Leszka Szarugi (Znaki przesilenia), które właśnie ukazały się w tej serii.
   Seria „Jeden esej” prezentuje teksty współczesnych twórców, historyków, badaczy kultury. Jest głosem ludzi niepokornych, gotowych podważać utrwalone narracje i skostniałe schematy poznawcze. Spotkanie poprowadzi założycielka wydawnictwa Anna Matysiak. Podczas spotkania dostępne będą również inne pozycje książkowe wydane przez CONVIVO. 


Miejsce: Scena Literacka Książnicy Polskiej, Pl. Jana Pawła II 2/3, I piętro. 
Czas: piątek, 3 listopada, początek godzina 18.00. 
Wstęp wolny. 

10/11/2017

Promocja nowego tomu wierszy Zbigniewa Chojnowskiego

   Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprasza na promocję nowego tomu wierszy Zbigniewa Chojnowskiego Widny kres wydanego w Sopocie jako kolejny tom Biblioteki Toposu. Poeta, krytyk literacki, historyk literatury, nauczyciel akademicki, antologista. Jest to jego ósmy tom poetycki, wcześniej ukazały się Śniardwy (1993), Cztery strony domu (1996), Prześwit (2002), Mam pytanie. Wiersze dla Witka i innych dzieci (2002), Ląd gordyjski (2006), Rozwidlenia (2008), Kamienna kładka. Wiersze wybrane z lat 1980-2011 (2012) oraz Bliźniego, swego (2012) – dwie ostatnie ukazały się w przekładzie Libora Martinka po czesku.
   Spotkanie z poetą, prowadzone przez Ewę Zdrojkowską, odbędzie się w piątek, 13 października, o godzinie 17.00 w Czytelni Czasopism WBP w Starym Ratuszu w Olsztynie. Serdecznie zapraszamy.

10/07/2017

Włodzimierz Kowalewski laureatem nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

   Włodzimierz Kowalewski został laureatem dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dziedzinie Kultury. Wręczenie odbyło się 6 października podczas uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego, która w tym roku miała miejsce w Iławskim Centrum Kultury. 
   Podczas tej samej uroczystości Irena Telesz wręczyła Włodzimierzowi Kowalewskiemu "Srebrny granat", będący nagrodą XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu, za oparty na powieści Włodzimierza Kowalewskiego film "Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy". 
   Pisarz podkreślił, iż nagroda ta jest w istocie nagrodą dla całej ekipy zgromadzonej wokół Janusza Majewskiego, będącego wielką postacią polskiego kina. Olsztyński pisarz był także współtwórcą (wraz z reżyserem) scenariusza filmu, obsypanego deszczem nagród na najważniejszych festiwalach. 

9/27/2017

BORUSSIA - promocja 59 numeru pisma

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa BORUSSIA oraz Fundacja BORUSSIA mają przyjemność zaprosić na promocję 59. numeru czasopisma Borussia. Kultura. Historia. Literatura", która odbędzie we czwartek, 28 września 2017 r., o godz. 17:00 w Domu Mendelsohna, ul. Zyndrama z Maszkowic 2. Spotkanie z udziałem Autorek poprowadzi współredaktor naczelny czasopisma Kazimierz Brakoniecki.
Temat przewodni 59. numeru czasopisma to losy kobiet z Warmii i Mazur. Ich sylwetki i dorobek przybliżane są na łamach „Borussii” w utworach literackich, świadectwach historycznych, zapisach biograficznych i materiałach społecznych. Wydanie czasopisma „Borussia” zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Olsztyna.

9/15/2017

Werdykt jury konkursu Olsztyński Debiut 2017

   Mamy przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie konkursu Olsztyński Debiut 2017. Jury konkursu Olsztyński Debiut 2017, wybrane zostało przez Walne Zebranie członków olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W dniu 15 września zespół obradował w składzie: Marek Barański, Mirosław Słapik oraz Krzysztof Szatrawski (przewodniczący). Po dokłanym zapoznaniu się z propozycjami i przeprowadzeniu dyskusji, jednogłośnie podjęto decyzję o przyznaniu głównej nagrody autorowi podpisującemu się godłem "Jacek". Po otwarciu koperty opatrzonej tym samym godłem okazało się, że autorem tomu jest Piotr Burczyk z Olsztyna. Nagrodą jest wydanie książki poetyckiej zatytułowanej "Pisanki". 
   Nagrodzona książka ukaże się w najbliższych miesiącach w serii Biblioteka Autorów Warmii i Mazur. Autorowi gratulujemy!

8/03/2017

Literatura na wodzie z Kazimierzem Brakonieckim

   Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Literatura na wodzie” z Kazimierzem Brakonieckim poświęcone jego najnowszej publikacji „Zakład biograficzny Olsztyn", wydanej nakładem Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia”. Odbędzie się ono 6 sierpnia (niedziela), o godz. 13:00 na statku OLIMPIA - Hotel Europa, Giżycko ul. Wojska Polskiego 37. Prowadzenie spotkania: Wojciech Marek Darski. Organizatorem jest Księgarnia ODEON oraz MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.
   „Zakład biograficzny Olsztyn” wydany przez „Borussię” w 2016 r. to zbiór tekstów prozatorskich i poetyckich znanego olsztyńskiego twórcy Kazimierza Brakonieckiego. Osobiste i rodzinne losy wpisuje on w historię powojennego Olsztyna i regionu Warmii i Mazur.
   Publikację wydano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Gminy Olsztyn.

7/05/2017

Nagroda Orfeusza Mazurskiego za Cno Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej

   W sobotę 1 lipca wręczono Nagrodę im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” za najlepszy tom poetycki roku oraz „Orfeusz Mazurski" za najlepszą książkę poetycką wydaną w Polsce północno-wschodniej. Decyzją jury w składzie prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Janusz Drzewucki, Antoni Libera i Bronisław Maj tegoroczną nagrodę „Orfeusza” otrzymała Małgorzata Lebda za tom Matecznik wydany przez Wojewódzką Bibliotekę i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, zaś nagrodę „Orfeusza Mazurskiego” otrzymała Alicja Bykowska-Salczyńska za tom Cno, który ukazał się nakładem Olsztyńskiego Oddziału SPP serii Biblioteka Autorów Warmii i Mazur. Prognozowane ulewy spowodowały, że uroczystostość wręczenia odbyła się w Domu Kultury w Rucianem Nidzie. 
   W laudacji zbioru Cno przewodniczący jury prof. Jarosław Ławski powiedział m.in.: 
   Tomik Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, poetki i autorki słuchowisk radiowych, związanej miejscem urodzenia z Ostródą, a pracy z Olsztynem, jest poetycką wyprawą w przestrzeni i czasie. Wyprawą w czas, gdy Warmię zasiedlali uciekinierzy z Wołynia, ocaleni z rzezi, kiedy tę Warmię opuszczali o statni Warmiacy i Niemcy. Jest to podróż w przestrzeń: na Wołyń, śladami dziadków i mamy, podróż tej, która „nie urodziła się Tam” (Uroczysko BRAK). Jak pisze poetka: „Mimo to pojechałam na Wołyń / w widzialne i niewidzialne nie do pojęcia Tam / Pojechałam na Wołyń, dotąd nie wróciłam / Zamieszkuję Uroczysko BRAK / Tam nawet trawy bolą / Nie chciałabym w nich rodzić / ani rodzić się, ani się umierać” (tamże). Bykowska-Salczyńska nie podążą drogą sentymentu wołyńskiego, nie popada we wzniosłe stylizacje trenu lub psalmu. Do nikogo nic nie woła i niczym nie pociesza. Jest to chłodna, zimna i przez to osobliwa wyprawa w królestwo partykuły „nie”. W królestwie „nie” i „nic” nikt nie czeka na podróżnika, nic nie ocala z życia i od zagłady życia. Nic też nie zostaje zapomniane i nic nie zostaje wybaczone. Liryczny podróżnik i świat, do którego powraca, pozostają wobec siebie obcy jak Niewybaczenie i Nierozumienie. (...) I to jest w tym tomie oryginalne: sprowokowanie czytelnika, by zapytał, czym cudza „niemiłość” odpłaci za „niemiłość” naszą… I kiedy się to skończy. Bez znaku zapytania.


   Podczas uroczystości publiczność wysłuchała wierszy finalistów w interpretacji Emilii Komarnickiej i w oprawie muzycznej Tria Sebastiana Wypycha z węgierskim cymbalistą Jeno Lisztesem. Nagroda Orfeusza została przyznana po raz szósty. Organizatorami są Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu i Stowarzyszenie Leśniczówka Pranie. Patronat honorowy nad nagrodą objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Glińskii, Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Pen Club Polska, natomiast patronami medialnymi są: TVP Kultura, Radio Olsztyn, Radio Białystok, dwumiesięcznik literacki Topos i Gazeta Olsztyńska.