10/23/2016

Zapraszamy do Centrum Polsko-Francuskiego

W Olsztynie trwają zorganizowane przez Centrum Polsko-Francuskie XXI Dni Bretanii na Warmii i Mazurach 2016. Dokładne kalendarium imprez można znaleźć na naszej stronie w zakładce Istytucje/Centrum Polsko-Francuskie, albo na stronie CPF. Zapraszamy!

10/22/2016

Olsztyński Oddział SPP na forum wydawców regionalnych

   We czwartek, 20 października w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im, Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie odbył się kolejny, siódmy już Przegląd Wydawnictw Regionalnych MojeTwojeNasze 2016. Olsztyński Oddział SPP prezentował swoje wydawnictwa również tym razem.
Zainteresowanie było spore a stoisko odwiedzali nie tylko goście i przedstawiciele innych wydawców, ale także pisarze zainteresowani promocją wydawnictw Oddziału. Porzegląd Wydawnictw Regionalnych odbywa się co dwa lata, przyczyniając się do promocji wydawanych na Warmii i Mazurach książek, ale także stając się okazją do wymiany doświadczeń edytorskich. W tym roku organizatorzy i wystawcy otrzymali wiele dowodów sympatii i stałego zainteresowania czytalników. Zainteresowanie czytelników potwierdza rangę imprezy, a towarzyszące wystawie prelekcje sprawiają, że Przegląd cenią nie tylko wydawcy. 

10/04/2016

Krzysztof Szatrawski laureatem nagrody Voloshinskaya Premya 2016

   Od 2003 roku w Koktebelu, w domu-muzeum poety i malarza Maksymiliana Wołoszyna organizowane jest Międzynarodowe Sympozjum Twórcze Voloshinskiy Syentyabr” obejmujące spotkania literackie, plenery, konferencje naukowe, klasy mistrzowskie, wystawy oraz warsztaty. Kulminacją literackiej części sympozjów jest przyznawana od 2008 roku Nagroda Voloshinskaya Premya Za wkład w kulturę, nagrody za najlepszą książkę poetycką, oraz dyplomy za osiągnięcia w dziedzinie poezji, prozy i dramatu. W roku bieżącym prestiżową nagrodę Za wkład w kulturę przyznano Krzysztofowi Szatrawskiemu. W uzasadnieniu decyzji podkreślano wartość przekładów poezji Maksymiliana Wołoszyna oraz współczesnej poezji rosyjskiej. Przyznanie nagrody zbiegło się z premierą najnowszego dwujęzycznego wyboru wierszy Maksymiliana Wołoszyna Wiatr północno-wschodni w przekładzie laureata, który w sierpniu opublikowało olsztyńskie Wydawnictwo ABADA. 


9/10/2016

Rozstrzygnięcie Konkursu literackiego OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016

   W pierwszych dniach września rozstrzygnięto Konkurs literacki „Olsztyński Debiut 2016”. W pierwszym etapie jury w składzie: Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Fałtynowicz oraz Krzysztof D. Szatrawski wybrało 6 najlepszych maszynopisów, które zostały zakwalifikowane do finału. Po dokładnym rozpatrzeniu i przedyskutowaniu propozycji konkursowych, jury podjęło decyzję o nagrodzeniu dwóch książek prozatorskich: Jura (godło Lacudia) oraz Korszakowo (godło Adam Poczekalnia). Po otwarciu kopert okazało się, że autorami zwycięskich tomów są Katarzyna Gąsior oraz Jakub Michalczenia. Debiutanckie tomy zostaną opublikowane w listopadzie. Zwycięzcom gratulujemy. Konkurs został zorganizowany w ramach zadania zrealizowanego przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna.

8/21/2016

Jury konkursu OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016 obraduje


   Zgodnie z zapisami regulaminowymi, na początku sierpnia zamknięto etap przyjmowania zgłoszeń prac konkursowych. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu decydowała data stempla pocztowego oraz spełnienie wymogów regulaminowych. Kiedy wszystkie zgłoszone propozycje dotarły do oddziału, jury przystąpiło do pracy. W gronie jurorów konkursu OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016 znaleźli się Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Fałtynowicz oraz Krzysztof D. Szatrawski - wszyscy jurorzy są członkami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i aktywnie uczestniczą w pracach oddziału.


   Z ostatniej chwili: 1 września odbyło się posiedzenie, podczas którego poddano analizie zgłoszone propozycje. Członkowie jury dokonali już wyboru. Ostateczna decyzja zostanie ogłoszona na stronie Olsztyńskiego Oddziału SPP w najbliższych dniach. Konkurs został zorganizowany dzięki wsparciu Gminy Olsztyn.

6/25/2016

Nieobecność Erwina Kruka otrzyma nagrodę Orfeusza Mazurskiego


   Na stronach Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Leśniczówka Pranie oraz Nagrody Poetyckiej Orfeusz ogłoszono nominacje do nagrody za rok 2015, a także werdykt dotyczący Nagrody Orfeusza Mazurskiego: „Decyzją jury laureatem Orfeusza Mazurskiego został Erwin Kruk za tomik Nieobecność, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Olsztyn 2015”.

   Przewodniczący jury prof. Jarosław Ławski o książce Nieobecność napisał:

   Erwin Kruk – strażnik pamięci Mazurów, piewca krainy Nod, ostatni przedstawiciel ginącego plemienia. Tym razem poeta wspina w swoich lirykach na szczyty zwięzłości. Jego liryczne medytacje nad fenomenem Nieobecności jakże daleko wykraczają poza lokalną problematykę. Oto staje przed nami Kruk-metafizyk, opiewający to, co w jednej chwili „jest”  i „nie jest”, to, co jest „inne” i „takie samo”. W jego wierszach poetyckiego piękna – właśnie… piękna! – nabierają fenomeny, o których rzadko dumamy frazą bez zgrzytów, bólu, znużenia: to starość, śmierć, znikanie, żegnanie się.

   Uroczysta gala wręczenia nagrody Orfeusza i Orfeusza Mazurskiego obędzie się 2 lipca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Zostaną wygłoszone laudacje nominowanych tomów oraz ogłoszony wynik konkursu. Informacje związane z konkursem można znaleźć na stronie http://www.orfeusz-nagroda.pl 

6/02/2016

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla Erwina Kruka

   Na wniosek Wydziału Humanistycznego, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznał tytuł doktora honoris causa Erwinowi Krukowi. Uroczystość nadania odbyła się podczas Święta Uczelni 1 czerwca 2016 r. Promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, a recenzentami prof. dr hab. Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Janusz Małłek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. Andrzej Sakson z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystości wziął udział J. M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, prorektorzy, Senat UWM, społeczność akademicka oraz goście. Nie zabrakło licznej reprezentacji środowiska pisarskiego, a Oddział Olsztyński SPP przybył niemal w komplecie.