9/10/2016

Rozstrzygnięcie Konkursu literackiego OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016

   W pierwszych dniach września rozstrzygnięto Konkurs literacki „Olsztyński Debiut 2016”. W pierwszym etapie jury w składzie: Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Fałtynowicz oraz Krzysztof D. Szatrawski wybrało 6 najlepszych maszynopisów, które zostały zakwalifikowane do finału. Po dokładnym rozpatrzeniu i przedyskutowaniu propozycji konkursowych, jury podjęło decyzję o nagrodzeniu dwóch książek prozatorskich: Jura (godło Lacudia) oraz Korszakowo (godło Adam Poczekalnia). Po otwarciu kopert okazało się, że autorami zwycięskich tomów są Katarzyna Gąsior oraz Jakub Michalczenia. Debiutanckie tomy zostaną opublikowane w listopadzie. Zwycięzcom gratulujemy. Konkurs został zorganizowany w ramach zadania zrealizowanego przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna.

8/21/2016

Jury konkursu OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016 obraduje


   Zgodnie z zapisami regulaminowymi, na początku sierpnia zamknięto etap przyjmowania zgłoszeń prac konkursowych. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu decydowała data stempla pocztowego oraz spełnienie wymogów regulaminowych. Kiedy wszystkie zgłoszone propozycje dotarły do oddziału, jury przystąpiło do pracy. W gronie jurorów konkursu OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016 znaleźli się Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Fałtynowicz oraz Krzysztof D. Szatrawski - wszyscy jurorzy są członkami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i aktywnie uczestniczą w pracach oddziału.


   Z ostatniej chwili: 1 września odbyło się posiedzenie, podczas którego poddano analizie zgłoszone propozycje. Członkowie jury dokonali już wyboru. Ostateczna decyzja zostanie ogłoszona na stronie Olsztyńskiego Oddziału SPP w najbliższych dniach. Konkurs został zorganizowany dzięki wsparciu Gminy Olsztyn.

6/25/2016

Nieobecność Erwina Kruka otrzyma nagrodę Orfeusza Mazurskiego


   Na stronach Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Leśniczówka Pranie oraz Nagrody Poetyckiej Orfeusz ogłoszono nominacje do nagrody za rok 2015, a także werdykt dotyczący Nagrody Orfeusza Mazurskiego: „Decyzją jury laureatem Orfeusza Mazurskiego został Erwin Kruk za tomik Nieobecność, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Olsztyn 2015”.

   Przewodniczący jury prof. Jarosław Ławski o książce Nieobecność napisał:

   Erwin Kruk – strażnik pamięci Mazurów, piewca krainy Nod, ostatni przedstawiciel ginącego plemienia. Tym razem poeta wspina w swoich lirykach na szczyty zwięzłości. Jego liryczne medytacje nad fenomenem Nieobecności jakże daleko wykraczają poza lokalną problematykę. Oto staje przed nami Kruk-metafizyk, opiewający to, co w jednej chwili „jest”  i „nie jest”, to, co jest „inne” i „takie samo”. W jego wierszach poetyckiego piękna – właśnie… piękna! – nabierają fenomeny, o których rzadko dumamy frazą bez zgrzytów, bólu, znużenia: to starość, śmierć, znikanie, żegnanie się.

   Uroczysta gala wręczenia nagrody Orfeusza i Orfeusza Mazurskiego obędzie się 2 lipca w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu. Zostaną wygłoszone laudacje nominowanych tomów oraz ogłoszony wynik konkursu. Informacje związane z konkursem można znaleźć na stronie http://www.orfeusz-nagroda.pl 

6/02/2016

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla Erwina Kruka

   Na wniosek Wydziału Humanistycznego, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznał tytuł doktora honoris causa Erwinowi Krukowi. Uroczystość nadania odbyła się podczas Święta Uczelni 1 czerwca 2016 r. Promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, a recenzentami prof. dr hab. Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Janusz Małłek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. Andrzej Sakson z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystości wziął udział J. M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, prorektorzy, Senat UWM, społeczność akademicka oraz goście. Nie zabrakło licznej reprezentacji środowiska pisarskiego, a Oddział Olsztyński SPP przybył niemal w komplecie. 


5/19/2016

Erwin Kruk laureatem Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Wawrzyn 2015


Literacka Nagroda Warmii i Mazur "Wawrzyn" należy do najważniejszych nagród literackich w naszym regionie. 18 maja 2016 r. uroczyście ogłoszono, iż Nagrodę Kapituły Wawrzyn 2015 otrzymał Erwin Kruk za tom Nieobecność. Jest to druga nagroda dla poety w historii Wawrzynu - pierwszą otrzynał w 2005 roku za tom Znikanie. Prezentujemy uroczystą laudację wygłoszoną przez Marka Barańskiego: 

Pochwała tomu “Nieobecność” Erwina Kruka

Quid brevi fortes iaculamur aevo
multa? Quid terras alio calentis

sole mutamus? Patriae quis exsul
se quoque fugit?

Po co aż tyle zdobyczy ścigamy
w tak krótkim życiu? I po cóż nam płynąć
ku innym lądom pod nieznanym słońcem?
Uchodząc z kraju kto ujdzie przed sobą? 

Horacy, Ody, Księga druga, pieśń szesnasta

DOM. Erwin Kruk w autobiograficznym zbiorze wierszy „Nieobecność” personifikuje dom rodzinny w Dobrzyniu. Dom jak osoba: milczy, oddycha , „nie za głośno”. I czeka. („Nie mogłem wrócić”).
Poeta nie mógł wrócić  do Dobrzynia więc bierze Dobrzyń ze sobą w świat.
ATLAS. Tom „Nieobecność” to atlas Erwina Kruka. Są w nim oprócz Dobrzynia takie miejsca jak: Morąg, Olsztyn i Kaszuby. Lotnisko Okęcie, lotnisko Genewa i Walia. Paryż. I Jabłonka nad Omulewem .
Skansen w Olsztynku, w którym są „statki kuchenne, statki z zagrody”, dowody na istnienie tych co uszli i wyjechali z Mazur.
ALBUM. W tomie „Nieobecność” poeta uobecnia tych, którzy odeszli. Swoich rodziców: Metę i Hermana Kruków, dziadka Fryderyka Stacha, babcię Augustę, dziadka Karola, ale też sąsiadów, którzy mieszkali w Mycynach, Wilkowie, Gajach, „albo jeszcze dalej”. Bringfrieda , zwanego Bubim. I jego żonę Ruth „córkę polskiej robotnicy przymusowej”. Ryszarda Milczewskiego-Bruno, który mawiał: „Ludzi co raz więcej/ a człowieka co raz mniej”. („Bruno”).
Hieronima Skurpskiego, który wyznał: „wiesz sądziłem, że (…) dotknę skrawka tajemnicy” .(„Życie aż po kres”.)
ORNITOLOGIA. Poeta zabiera w podróż ptaki , które pokochał. Najbardziej te które zna po imieniu: wilgę, jastrzębia, myszołowa, jaskółkę. Ale też angielskie kosy.
CZAS. Tom „Nieobecność” jest traktatem o Czasie, najbardziej tajemniczym zjawisku Wszechświata. Jaki jest więc natura Czasu według Erwina Kruka?
Czas  „Odrywa się od szczegółowych zdarzeń”. Nie liczy się z nami. Nie bierze nas pod uwagę.  („Czas”)
Przechodzi obok nas. („Ile jeszcze czasu”)
TAJEMNICA. Rówieśnicy poety mieli zagadkowe twarze , „Jakby w oczekiwaniu/ Że zdarzy się coś, co przybliży tajemnice”. Ale tajemnice się nie wyjaśniają. („Do rzeczy najprostszych”). 
„Obłoki rzucają cień/ Na to, co i tak ukryte”. („Sienniki”).
Poeta przyznaje, że „widział rzeczy niepojęte”. „Nocami przychodzili ludzie, którzy brali/ Co popadło, ale zostawili życie” („Widziałem rzeczy niepojęte”).
Ocalenie jest źródłem pogody. Poeta może wadzić się ze sobą : „ A cóż by się stało,/ Gdybym powiedział:/Jestem szczęśliwy”. („Krajobrazy mnie niosą”).
Przyznaje wreszcie: „Jakże nie błogosławić lat/ Które mimo ciężaru wiodą nas wciąż razem” („O tym co wspaniałe”).
Podsumowuje: „To nie początek , to nie koniec./ To życie zuchwałe,/ Które szuka ciągle ciepła. („Dobre słowo. Na urodziny Tadeusza Różewicza”).
Malutka wnuczka Sara swoim istnieniem daje poecie przyzwolenie by wzniósł psalm dziękczynny pod niebiosa. („Moja wnuczka Sara”).

Drogi Erwinie!
 W wierszu „Trzeba przywołać” piszesz:

Co nieco wiem, na przykład o życiu
Wywróconym na nice.
Wiem, bo zbieram szczątki istnienia.
Przywołuję was i pozdrawiam.

Co nieco wiesz, na przykład o życiu
Wywróconym na nice.
Wiesz , bo zbierasz szczątki istnienia.
Przywołujesz nas i pozdrawiasz.

Piszesz o sobie, ale to co piszesz dotyczy każdego nas.
Dziękujemy ci za tę książkę!

5/15/2016

Konkurs Literacki OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016 - regulamin


   Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - Oddział w Olsztynie ogłasza Konkurs Literacki OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016. W okresie dwu i pół miesiąca od 15 maja do 31 lipca można zgłosić propozycję swojej pierwszej książki.
   Jak już wcześniej informowaliśmy, kontynuacja Konkursu możliwa jest dzięki wsparciu Gminy Olsztyn. Podobnie jak w ubiegłym roku, nagrodą będzie wydanie debiutanckiej książki. Tegoroczny jednak konkurs odbędzie równocześnie w dwóch kategoriach: poezji i prozy, co oznacza, że w istocie będą to dwa debiuty. Organizatorzy zakładają, że jesienią w serii Biblioteka Autorów Warmii i Mazur ukażą się równocześnie dwie literackie premiery - debiutancki tom poezji oraz debiutancki tom prozy.
   Konkurs adresowany jest do pisarzy, urodzonych lub zamieszkałych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego a także tych, których losy związane są z naszym regionem. Objętość prac ograniczona jest do rozmiarów odpowiadających około 60 stronicom książki. Nie przewiduje się wynagrodzenia dla debiutanta - nagrodą jest wydanie książki. Dokładne informacje można znaleźć w regulaminie.
   Podpisane godłem prace konkursowe można przesyłać do północy 31 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury regulaminu. Odnośnik:

   Regulamin Konkursu literackiego OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016

4/28/2016

Erwin Kruk Laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej

   W środę, 27 kwietnia na konferencji prasowej Kapituła w składzie prof. Piotr Śliwiński, (przewodniczący), prof. Inga Iwasiów, prof. Bogumiła Kaniewska, Jarosław Mikołajewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz oraz prof. Szymon Wróbel, ogłosiła, że tegorocznym laureatem Nagrody Literackiej im. Adama Mickiewicza został Erwin Kruk.
   Poznańska Nagroda Literacka ufundowana została przez Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. Bronisława Marciniaka. Przyznawana jest co roku w dwóch kategoriach: Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 000 zł za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury oraz Nagroda im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40 000 zł za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia. Pierwszym Laureatem Nagrody im. Adama Mickiewicza w 2015 r. został prozaik i tłumacz Zbigniew Kruszyński.
   Życie jest czymś co warto opowiedzieć, a literatura jest tym językiem, w którym da się opowiedzieć najtrudniejsze doświadczenie. Przy wyborze zwycięzców kierowaliśmy się wartością artystyczną i intelektualną dzieł. Prognozowaliśmy ich wpływ na jakość literatury i duchowość odbiorców, powiedział we środę przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej prof. Piotr Śliwiński.
   Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w Poznaniu 5 maja o godz. 14 w Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza - Aula Lubrańskiego.