5/18/2017

Konkus Olsztyński Debiut 2017 - pierwszy komunikat

   Z radością informujemy, że Prezydent Olsztyna podpisał decyzję o przyznaniu wsparcia umożliwiającego naszemu Oddziałowi realizację planów wydawniczych oraz organizację kolejnej edycji konkursu Olsztyński debiut. Oficjalne ogłoszenie oraz regulamin konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie w najbliższym czasie. Już dziś możemy zdradzić, że podobnie jak w poprzednich latach, nagrodą będzie publikacja najlepszego tomu w Bibliotece Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału SPP. 

5/17/2017

Alicja Bykowska-Salczyńska laureatką Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Wawrzyn 2016

   17 maja 2017 roku, podczas uroczystego spotkania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej ogłoszono, że tegoroczna Literacka Nagroda Warmii i Mazur Wawrzyn przyznana została Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej za tom Cno. Nagrodzony tom poezji ukazał się w ubiegłym roku nakładem Olsztyńskiego Oddziału SPP. Warto pamiętać, iż w ubiegłym roku Nagrodę Wawrzyn 2015 przyznano Erwinowi Krukowi, za książkę Nieobecność, która także ukazała się w czwartej serii Biblioteki Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału SPP. W roku 2017 wśród pięciu książek nominowanych do Nagrody Wawrzyn za rok 2016, znalazły się dwie wydane przez nasz Oddział, Podczas uroczystości autorom wszyskich nominowanych książek wręczone zostały dyplomy.  Na zdjęciu moment wręczenia Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej nagrody Wawrzyn 2016.


4/22/2017

Nasze książki nominowane do Wawrzynu

   Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłosiła nominacje do Wawrzynu - Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za rok 2016. Wśród pięciu nominacji znalazły się dwie książki, które ukazały się w ubiegłym roku w serii Biblioteka Autorów Warmii i Mazur. Są to tom poezji Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej Cno oraz poetycka powieść Katarzyny Matwiejczuk Jura
   O książce Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej na oficjalnej stronie prezentującej nominacje do nagrody możemy przeczytać: 
   „Najnowszy tom poetki to cykl utworów mierzących się z ciężarem pamięci o tragicznej przeszłości kobiet na Wołyniu. Wiersze odkrywają ich dramatyczne przeżycia, które do tej pory, wyparte ze świadomości, skrywane były w zakamarkach pamięci. Doznane krzywdy i brak możliwości wyjawienia prawdy stały się piętnem na życiu kolejnych pokoleń. Chęć przebaczenia miesza się tu z potrzebą zakwestionowania porządku opartego na przemocy i niesprawiedliwości”.
   Książkę Jura Katarzyny Matwiejczuk organizatorzy rekomendują przypominając, że została nagrodzona w konkursie Olsztyński Debiut 2016:
   „Poetycka powieść młodej pisarki uznana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Olsztynie za Debiut Roku 2016. Jura składa się z 22 obrazów z życia bohaterki Kiri: od mistycznego okresu dzieciństwa, przez decyzję o opuszczeniu rodzinnej Doliny i poszukiwaniu tajemniczego ukochanego o imieniu Jura, po wydarzenia będące konsekwencją dążenia do szczęścia. Tekst jest także poetyckim nawiązaniem do okresu jury, w którym w płytkim ciepłym morzu tworzyła się Wyżyna Krakowsko-Częstochowska stanowiąca tło opowieści”.
   Obydwie książki, podobnie jak nagrodzony Wawrzynem w ubiegłym roku tom Nieobecność Erwina Kruka ukazały się dzięki wsparciu Gminy Olsztyn w serii Biblioteka Autorów Warmii i Mazur. 
   W gronie nominacji do tegorocznego Wawrzynu znalazły się także książki Joanny Jax Saga von Becków, Ewy Kozłowskiej Krótkie historie oraz Wacława Radziwinowicza Crème de la Kreml : 172 opowieści o Rosji. Zachęcamy do udziału w głosowaniu na najlepszą książkę za pośrednictwem strony organizatora Nagrody Wawrzyn, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

4/05/2017

Zmarł Erwin Kruk

   Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 marca 2017 r. zmarł Erwin Kruk, poeta, prozaik, eseista, działacz społeczny. Urodził się 4 maja 1941 r. w Dobrzyniu k. Nidzicy. Jako czteroletnie dziecko, wkrótce po wkroczeniu Armii Czerwonej stracił oboje rodziców. Wychowywała go babcia. Studiował  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po uzyskaniu tytułu magistra pracował w czasopismach, w latach 1966-1980 jako redaktor „Głosu Olsztyńskiego” (od 1970 „Gazety Olsztyńskiej”), w roku 1981 „Meritum”. Od roku 1982 poświęcił się samodzielnej pracy twórczej. 
   Był członkiem: ZLP 1969-83, SDP 1969-82, NSZZ „Solidarność” 1980-89 (w 1981 członek Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego), Olsztyńskiego Klubu Obywatelskiego (prezes 1989-90), PEN-Clubu 1988-2017 (czł. Zarządu 1991-95), SPP 1989-2017 (wiceprezesem Zarządu Głównego 1993-96), inicjatorem i współorganizatorem Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego 1980-81, współorganizatorem Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego 1999-2017 (przewodniczącym do 2012 i honorowym przewodniczącym po roku 2012), senatorem RP 1989-91, członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 1997-2007. 
   Debiutował jako poeta wierszem „W hołdzie matce” w tygodniku „Na przełaj” (czerwiec 1958, pod pseudonimem: Marek Doski). Twórczy dorobek Erwina Kruka obejmuje m.in. tomy poezji: „Rysowane z pamięci” (debiut książkowy) 1963, „Zapisy powrotu” 1967, „Powrót na wygnanie” 1977, „Moja Północ” 1977, „Z krainy Nod” 1987, „Znikanie” 2005, „Nieobecność” 2015; powieści: „Drogami o świcie” 1967, „Na uboczu święta” 1967, „Rondo” 1971, „Pusta noc” 1976, „Łaknienie” 1980, „Kronika z Mazur” 1989, opowieść „Spadek. Zapiski Mazurskie 2007-2008”; książki eseistyczne: „Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 1772-2002” (Olsztyn 2002), „Szkice z mazurskiego brulionu” 2003 oraz „Warmia i Mazury” (Wydawnictwo Dolnośląskie 2003); przekłady utworów literatury niem., m.in.: Ernst Wiechert „Wiersze” (także wybór i słowo wstępne) 1997; jego wiersze były tłumaczone na języki: niemiecki, rosyjski, białoruski, litewski, bułgarski, słowacki, a także na (odtworzony) język pruski (antologia „Prūsiska Chrestõmatija”, Kaunas 2007). Prace redakcyjne: „Almanach poezji. Utwory poetów studiujących na UMK w latach 1945-1965”. Opracował..., Toruń 1966; „Ewangelicy na Warmii i Mazurach. Dzieje i współczesność”. Praca zbiorowa pod redakcją..., Olsztyn 2001; Ks. dr Alfred Jagucki „Mazurskie dole i niedole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach”. Opracował..., Olsztyn 2004; „Hieronim Skurpski”. Album pod redakcją..., Olsztyn 2004.
   Wśród licznych nagród i wyróżnień, jakie przyznano Erwinowi Krukowi, znalazły się m.in.: Nagroda Pióra 1964, Nike Warszawska 1965, Nagroda im. Stanisława Piętaka (za powieść „Pusta noc”) 1977, Nagroda Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej Polcul (Australia) 1988, Nagroda miesięcznika „Literatura” w dziedzinie poezji (za tomik „Z krainy Nod”) 1988 i w dziedzinie prozy (za powieść „Kronika z Mazur”) 1989, Nagroda Artystyczna Ministra Kultury II stopnia (1989), wyróżnienie Funduszu Literatury (1989), Nagroda Regionalna im. Michała Lengowskiego (przyznawana przez Katolickie Stow. „Civitas Christiana” w Olsztynie) 1998, Medal Marcina Lutra (przyznany przez Niemiecki Kościół Ewangelicki) 1991; laureat plebiscytu „Olsztynianin XX wieku” 2001, Honorowy Obywatel Olsztyna (2001); Doroczna Nagroda Ministra Kultury w dziedzinie upowszechnienia kultury (2003), Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna – Statuetka św. Jakuba za wybitne zasługi dla miasta w dziedzinie kultury (2004), Nagroda im. Prof. Hugona Steinhausa „za najlepszą polską książkę popularnonaukową wydaną w latach 2001-2003”, przyznana w 2004 r. przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie za książkę „Warmia i Mazury” (2003); tytuł i statuetka „Osobowość Roku Warmii i Mazur” przyznane w 2004 r. przez Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu w Olsztynie, pamiątkowy medal „Najlepszy z Najlepszych” przyznany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2004 r. ”za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2003”, Nagroda im. Ks. Leopolda Otto przyznana przez środowisko ewangelickie w kraju (2004), laureat „Wawrzynu 2005” - literackiej nagrody Warmii i Mazur (2006) za tomik poezji „Znikanie”, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2006), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007), Honorowy Obywatel Olsztynka (2009), medal św. Jakuba i honorowa odznaka „Polska Droga do Wolności – Wybory 4 czerwca 1989 roku” wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta Olsztyna 4 czerwca 2009 roku, laureat Nagrody Literackiej im. Władysława Reymonta w kategorii „Książka Roku 2009” za „Spadek. Zapiski Mazurskie 2007-2008” (Warszawa, 23 marca 2011). W roku 2016 został nagrodzony Medalem ks. Jana Twardowskiego, Poznańską Nagrodą Literacką im. Adama Mickiewicza, „Wawrzynem 2016” i „Mazurskim Orfeuszem” – za tom „Nieobecność” oraz godnością doktora h.c. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
   Twórczości Erwina Kruka poświęcone zostały m.in. książki: Elżbiety Konończuk „Mazurska obecność Erwina Kruka” (Tow. Lit. im. A. Mickiewicza, Białystok 1993), Anny Matysiak „Między regionalizmem a uniwersalizmem. O poezji Erwina Kruka” (Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995), Elżbiety Konończuk „Literatura i pamięć na pograniczu kultur (Erwin Kruk – Ernst Wiechert – Johannes Bobrowski)” (Tow. Lit. im. A. Mickiewicza, Białystok 2000),  Leszka Szarugi „Erwin Kruk” (Übersetzung Friedrich Griese, Villa Decius Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000. Krakau 2000) oraz monografia wieloautorska „Z dróg Erwina Kruka”. Na 65. urodziny twórcy” (Red. i wprowadzenie Zbigniew Chojnowski. Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Oddział w Olsztynie. Olsztyn 2006).
   Pożegnanie Poety odbędzie się w piątek 7 kwietnia 2017 r. w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Olsztynie, a następnie w Alei Zasłużonych Cmentarza przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Początek nabożeństwa o godz. 12.00.

3/23/2017

W Centrum Polsko-Francuskim XXI Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej

   Od 29 marca do 8 kwietnia w Centrum Polsko-Francuskim i zaprzyjaźnionych instytucjach kulturalnych Olsztyna odbędą się XXI Dni Frankofonii i Kultury Francuskiej. W programie znalazły się koncerty, spotkania, wystawy i prezentacje. Wydarzenia muzyczne to występ muzyczny ,,Dziewczyna z lasu i panna z miasta. Pieśni ludowe” w wykonaniu artystek Katarzyny Matwiejczuk i Joanny Jarco, koncerty muzyki francuskiej w wykonaniu zespołu ,,Fuego Quartet”, akordeonisty Rafała Górczyńskiego oraz spektakl muzyczno-teatralny ,,C’est parce qu’à chaque fois j’y crois” francuskiego duetu Lézimbär Troupe.
   Przygotowany program obejmuje także prezentację najnowszej książki poety i filozofa Kennetha White’a ,,Otwarty świat” opublikowaną w tłumaczeniu Kazimierza Brakonieckiego, projekcję filmu ,,Samba” (Francja, 2014) Oliviera Nakache i Erica Toledano, ,,Café français: Wieczór z frankofonią” – spotkanie na temat krajów frankofońskich połączone z poczęstunkiem frankofońskim, a także wykład Marka Gutkowskiego ,,Tradycje winiarskie południowej Francji” połączony z degustacją win z Prowansji, Lagwedocji–Roussillon, Doliny Rodanu. Wydarzenia z dziedziny sztuk wizualnych to wystawa plastyczna Stéphanie Pommeret z Saint-Brieuc (departament Côtes d’Armor we Francji), pokaz jednego obrazu Edwarda Ratuszyńskiego ,,Zamach na cesarza Napoleona – z legend olsztyńskich” (wprowadzenie historyka regionalisty Henryka Falkowskiego) oraz wystawa rysunków katedr francuskich Wiesława Ostrowskiego z Olsztyna. [Dokładny program - czytaj --->]

3/19/2017

Prezentacja SPP na forum organizacji pozarządowych

   Spotkanie organizacji pozarządowych pod hasłem "Wymiennik kulturalny NGO" odbyło się 16 marca w patio Starego Ratusza. Organizatorami były Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie". Spotkanie poświęcone było pozyskiwaniu i wykorzystaniu dotacji samorządowych a także roli jaką w animacji kultury pełni wsparcie instytucji samorządowych. Działalność Olsztyńskiego Oddziału SPP oraz projekty przeprowadzone w ostatnich latach we współpracy z Samorządem Olsztyna prezentował Krzysztof D. Szatrawski. Warto przypomnieć, że dzięki środkom pozyskanym w ramach ogłaszanych przez miasto konkursów, możliwe było wydawanie 4. Serii  Biblioteki Autorów Warmii i Mazur.