11/17/2015

Biblioteka Autorów Warmii i Mazur - Seria 4

Ukazały się trzy pierwsze tomy Biblioteki Autorów Warmii i Mazur. Są to: tom wierszy Erwina Kruka Nieobecność, Almanach SPP Oddział Olsztyn 2015 oraz debiutancki tom Dawida Kraszewskiego Wiersze na porost brody. W Almanachu znalazły się wiersze, proza, eseje i scenariusze pisarzy olsztyńskiego oddziału SPP oraz autorów związanych z oddziałem. Trzy pierwsze tomy czwartej serii Biblioteki Autorów Warmii i Mazur są efektem przedsięwzięć edytorskich i kulturalnych zrealizowanych przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna.