10/04/2016

Krzysztof Szatrawski laureatem nagrody Voloshinskaya Premya 2016

   Od 2003 roku w Koktebelu, w domu-muzeum poety i malarza Maksymiliana Wołoszyna organizowane jest Międzynarodowe Sympozjum Twórcze Voloshinskiy Syentyabr” obejmujące spotkania literackie, plenery, konferencje naukowe, klasy mistrzowskie, wystawy oraz warsztaty. Kulminacją literackiej części sympozjów jest przyznawana od 2008 roku Nagroda Voloshinskaya Premya Za wkład w kulturę, nagrody za najlepszą książkę poetycką, oraz dyplomy za osiągnięcia w dziedzinie poezji, prozy i dramatu. W roku bieżącym prestiżową nagrodę Za wkład w kulturę przyznano Krzysztofowi Szatrawskiemu. W uzasadnieniu decyzji podkreślano wartość przekładów poezji Maksymiliana Wołoszyna oraz współczesnej poezji rosyjskiej. Przyznanie nagrody zbiegło się z premierą najnowszego dwujęzycznego wyboru wierszy Maksymiliana Wołoszyna Wiatr północno-wschodni w przekładzie laureata, który w sierpniu opublikowało olsztyńskie Wydawnictwo ABADA.