9/15/2017

Werdykt jury konkursu Olsztyński Debiut 2017

   Mamy przyjemność ogłosić rozstrzygnięcie konkursu Olsztyński Debiut 2017. Jury konkursu Olsztyński Debiut 2017, wybrane zostało przez Walne Zebranie członków olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W dniu 15 września zespół obradował w składzie: Marek Barański, Mirosław Słapik oraz Krzysztof Szatrawski (przewodniczący). Po dokłanym zapoznaniu się z propozycjami i przeprowadzeniu dyskusji, jednogłośnie podjęto decyzję o przyznaniu głównej nagrody autorowi podpisującemu się godłem "Jacek". Po otwarciu koperty opatrzonej tym samym godłem okazało się, że autorem tomu jest Piotr Burczyk z Olsztyna. Nagrodą jest wydanie książki poetyckiej zatytułowanej "Pisanki". 
   Nagrodzona książka ukaże się w najbliższych miesiącach w serii Biblioteka Autorów Warmii i Mazur. Autorowi gratulujemy!