11/25/2017

Olsztyńskie Dni Literatury 2017

   W najbliższy czwartek, 30 listopada, o godz. 16.00. zapraszamy na pierwsze spotkanie Olsztyńskich Dni Literatury i wykład Krzysztofa Szatrawskiego poświęcony piosenkom i poezji Agnieszki Osieckiej. Wykład w cyklu Muzyczne (ko)repetycje odbędzie się w Muzotece WBP. W cyklu wykładów, poświęconych różnym aspektom kultury muzycznej, tym razem będziemy mówić o wyjątkowym spotkaniu muzyki i poezji w utworach poetki, która odeszła 20 lat temu, jednak przez swoje teksty jest niezmiennie obecna.
   Olsztyńskie Dni Literatury 2017 to seria wydarzeń literackich i kulturalnych w pierwszych dniach grudnia, organizowanych przez Olsztyński Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zaplanowane  w tym roku wydarzenia to między innymi wieczory autorskie połączone z promocjami książek Marka Barańskiego (MOK, Sala pod Amfiteatrem, 4 XII, godz. 17.00), Andrzeja Wojciechowskiego (MOK, Sala pod Amfiteatrem, 4 XII, godz. 19.00), Hanny Brakonieckiej (WBP - Muzoteka, 7 XII, godz. 16.30), Krzysztofa D. Szatrawskiego (MOK, Sala pod Amfiteatrem, 11 XII, godz. 19.00), spotkanie z twórcami Almanachu 2017 (Centrum Polsko-Francuskie, 6 XII, godz. 18.00), rozstrzygnięcie konkursu Olsztyński Debiut 2017 i promocja książki Piotra Burczyka (MOK, Sala pod Amfiteatrem, 11 XII, godz. 18.00), promocja VariArt (WBP - Pokój z widokiem, 14 XII, godz. 16.30).  
   Współorganizatorami wydarzeń są Miejski Ośrodek Kultury, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Centrum Polsko-Francuskie oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn. Promowane książki, wydane w serii Biblioteka Autorów Warmii i Mazur Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie ukazały się przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna.