2/18/2018

Walne zebranie Oddziału - podsumowania i plany na 2018

   Doroczne walne zebranie Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie poświęcone podsumowaniu minionego roku i ustaleniu planów na rok bieżący odbyło się 17 lutego 2018 r. Tym razem pisarze gościli na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie w Instytucie Polonistyki i Logopedii. W zebraniu udział wzięli: Marek Barański, Tomasz Białkowski, Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Salczyńska, Zbigniew Chojnowski, Wojciech Kass, Włodzimierz Kowalewski, Krzysztof D. Szatrawski i Andrzej Wojciechowski. Podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2017 r., w którym ukazały się kolejne pozycje serii "Biblioteka Autorów z Warmii i Mazur" (książki poetyckie M. Barańskiego, Piotra Burczyka, K. D. Szatrawskiego i A. Wojciechowskiego, oraz trzeci tom Almanachu). Przyjęto plan wydawniczy na rok 2018, w którym obok Almanachu 2018, znalazł się tom poezji Piotra Piaszczyńskiego Po sezonie oraz tom esejów Kazimierza Brakonieckiego Cudoziemiec. Omawiano też kwestię siedziby Oddziału i podjęto decyzję o działaniach na rzecz jej uzyskania. ​ Przedyskutowano pomysł, aby w 2019 roku zorganizować Olsztyńskie Dni Literatury w połączeniu z konferencją o literaturze Warmii i Mazur. Do nagród Prezydenta Olsztyna i Marszałka Województwa zgłoszono K. D. Szatrawskiego i T. Białkowskiego. Olsztyńscy twórcy w przerwie obrad odbyli rozmowę z prof. Tomaszem Chachulskim, przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.


   Podczas zebrania od lewej: Włodzimierz Kowalewski, Wojciech Kass, Tomasz Białkowski, Kazimierz Brakoniecki, Krzysztof Szatrawski, Alicja Bykowska-Salczyńska, Marek Barański, Andrzej Wojciechowski. (tekst: Z. Chojnowski, K. D. Szatrawski, foto: Z. Chojnowski)