Janina Osewska


Janina Osewska – pedagog, poetka, animatorka życia literackiego, regionoznawca. Ukończyła Politechnikę Białostocką oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowe Studium z zakresu informatyki na Politechnice Warszawskiej. W 1989 r. brała udział w założeniu Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie. Z jej inicjatywy powstało też Społeczne Gimnazjum STO. Do 2002 r. kierowała obiema szkołami, a od 2002 r. kieruje Szkołą Podstawową nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie. Od 1993 r. prowadzi Szkolny klub Turystyczny „Włóczykij”, a od 2004 Kawiarenkę Literacką.
Opublikowała tomiki wierszy: „W stronę ciszy” (2003),  „Do czasu przyszłego” (2007) oraz „Tamto” (2015). Jej wiersze były tłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński, litewski, czeski. Publikowała m. in. w pismach: „Topos”, Borussia, Wiadomości Literackie, Almanach Sejneński, Gazeta Olsztyńska, Gazeta Współczesna, Azuria (Australia), tygodnik kulturalny Šiaurės Atėnai (Litwa), tygodnik „Literatūra ir menas” (Litwa) oraz wielu innych.
Była koordynatorką projektów literackich „Augustów w poezji”(2007) oraz „Ziemia augustowska w prozie i poezji”(2008), które zakończyły się wydaniem antologii wierszy p.t. „Tam prosto do Augustowa” oraz antologii prozy i poezji p.t. „Opowieść o Ziemi Augustowskiej”. Była pomysłodawczynią i redaktorem tomu poezji dziecięcej „Wiersze z Tartacznej” oraz książki „Szkoła na polance – opowieść o Szkole Podstawowej nr 6”. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwalach poezji w USA , na Litwie i w Irlandii. Uprawia też fotografię. Wydała autorski album „okruchy” (2011), który był nominowany do tytułu „Najpiękniejsza książka roku 2011” oraz do Athens Photo Festival (2015). Jest autorką 20 wystaw indywidualnych i kilku zbiorowych. Urodziła się i mieszka w Augustowie.
Więcej na www.osewska.pl