5/15/2016

Konkurs Literacki OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016 - regulamin


   Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - Oddział w Olsztynie ogłasza Konkurs Literacki OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016. W okresie dwu i pół miesiąca od 15 maja do 31 lipca można zgłosić propozycję swojej pierwszej książki.
   Jak już wcześniej informowaliśmy, kontynuacja Konkursu możliwa jest dzięki wsparciu Gminy Olsztyn. Podobnie jak w ubiegłym roku, nagrodą będzie wydanie debiutanckiej książki. Tegoroczny jednak konkurs odbędzie równocześnie w dwóch kategoriach: poezji i prozy, co oznacza, że w istocie będą to dwa debiuty. Organizatorzy zakładają, że jesienią w serii Biblioteka Autorów Warmii i Mazur ukażą się równocześnie dwie literackie premiery - debiutancki tom poezji oraz debiutancki tom prozy.
   Konkurs adresowany jest do pisarzy, urodzonych lub zamieszkałych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego a także tych, których losy związane są z naszym regionem. Objętość prac ograniczona jest do rozmiarów odpowiadających około 60 stronicom książki. Nie przewiduje się wynagrodzenia dla debiutanta - nagrodą jest wydanie książki. Dokładne informacje można znaleźć w regulaminie.
   Podpisane godłem prace konkursowe można przesyłać do północy 31 lipca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury regulaminu. Odnośnik:

   Regulamin Konkursu literackiego OLSZTYŃSKI DEBIUT 2016