4/24/2016

Spotkanie z pisarzami z Kaliningradu • Konferencja Naukowa Między Słowami - Między Światami

   Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w dniach 25-26 kwietnia odbędzie III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI poświęcona zagadnieniom komunikacji międzykulturowej w świetle współczesnej translatologii. Organizatorami Konferencji są Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Katedra Filologii Angielskiej oraz Studenckie Koło Przekładu. Konferencja odbędzie się w na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wydarzeniem zamykającym program pierwszego dnia konferencji będzie spotkanie z pisarzami z Kaliningradu, których utwory były opublikowane w Almanachu 2015 Olsztyńskiego Oddziału SPP.   Konferencja rozpocznie się w poniedziałek o godz. 9:45. Do 11.30 przewidziane są wykłady plenarne Anieli Korzeniowskiej i Iriny Aleksiejewej. Od 12.00 do 14.00 i od 15.00 do 17.00 obrady będą się odbywały w sekcjach. O 17:30 zapraszamy na spotkanie panelowe z pisarzami z Kaliningradu - prowadzenie Krzysztof Szatrawski.
   Drugiego dnia konferencji, we wtorek 26 kwietnia od 9:30 będą się odbywały wykłady plenarne Elżbiety Tabakowskiej i Łukasza Boguckiego, a od 11:30 do 13:00 obrady w sekcjach, po czym nastąpi podsumowanie konferencji. Trzeciego dnia, we środę 25 kwietnia, od 9:45 do 13:00 odbędą się warsztaty translatoryczne Iriny Aleksiejewej z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Hercena.