6/02/2016

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla Erwina Kruka

   Na wniosek Wydziału Humanistycznego, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznał tytuł doktora honoris causa Erwinowi Krukowi. Uroczystość nadania odbyła się podczas Święta Uczelni 1 czerwca 2016 r. Promotorem był prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, a recenzentami prof. dr hab. Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Janusz Małłek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. Andrzej Sakson z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uroczystości wziął udział J. M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, prorektorzy, Senat UWM, społeczność akademicka oraz goście. Nie zabrakło licznej reprezentacji środowiska pisarskiego, a Oddział Olsztyński SPP przybył niemal w komplecie.