5/15/2018

Olsztyński Tom Poetycki 2018 - ogłoszenie konkursu i regulamin

   Kontynuując tradycję konkursów poetyckich, Olsztyński Oddział SPP ogłasza kolejny konkurs, w którym nagrodą będzie wydanie tomu poetyckiego. W konkursie Olsztyńska Książka Poetycka 2018 mogą wziąć udział wszyscy twórcy, którzy do 15 sierpnia 2018 r. nadeślą projekt książki poetyckiej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, konkurs adresowany jest zarówno do debiutantów, jak i autorów, którzy wcześniej publikowali, nie dotyczy jednak pisarzy będących członkami organizacji twórczych. Objętość nie powinna przekraczać 65 stron. Proponowane teksty książek należy przesłać w postaci wydruku (czcionka New Times Roman, 12 punktów) oraz w postaci pliku cyfrowego na adres Oddziału Olsztyn - dane adresowe można znaleźć na naszej stronie w zakładce Kontakt. Kompletny tekst regulaminu znajduje się w zakładce Konkursy.