12/01/2018

Promocja książki Cudoziemiec Kazimierza Brakonieckiego

   Oddział Olsztyński Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ma zaszczyt zaprosić na wieczór autorski Kazimierza Brakonieckiego połączony z prezentacją najnowszej książki autora. Spotkanie odbędzie się już we czwartek 6 grudnia o godzinie 17.00 w Sali konferencyjnej w nowym skrzydle Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. 1 Maja. Nowa książka Kazimierza Brakonieckiego to wypadkowa doświadczeń i przemyśleń, której autor nadał formę dzienników podróżnych o charakterze eseistyczno-refleksyjnym. Prowadzenie spotkania Krzysztof D. Szatrawski. Książka ukazała się dzięki wsparciu Samorządu Olsztyna w piątej serii Biblioteki Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich..