2/05/2016

Kazimierz Brakoniecki Zapamiętane w serii Trilinguis

   Premiera najnowszej publikacji Kazimierza Brakonieckiego Zapamiętane odbędzie się we środę 10 lutego o godz. 17.00 w Starym Ratuszu. Tym razem w bibliofilskiej serii wydawniczej Trilinguis ukazał się wiersz Zapamiętane Kazimierza Brakonieckiego w języku polskim, niemieckim i francuskim. Tłumaczenia na niemiecki dokonał Winfried Lipscher, a na francuski – Frédérique Laurent.


   Kazimierz Brakoniecki - poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor, tłumacz literatury francuskiej Bretanii, autor antologii literackich, 30 książek poetyckich, eseistycznych, autobiograficznych, animator kultury, kurator wystaw plastycznych. Współzałożyciel i współtwórca olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” (1990) oraz Fundacji „Borussia” (2006), pomysłodawca i współzałożyciel Olsztyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Bretanii i Francji „Amitié”. Współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny pisma „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” w latach 1991-1997. Od 2014 ponownie red. naczelny Borussii. Wielokrotnie nagradzany za działalność kulturalną i twórczość literacką. W 2015 r. świętował 40-lecie pracy twórczej.
   Seria Trilinguis to pomysł WBP na promocję olsztyńskich poetów oraz prezentację tłumaczy z różnych krajów, którzy mają znaczny wkład w upowszechnianie polskiej poezji za granicą i rozwój międzynarodowej współpracy kulturalnej. Ta niezwykła publikacja powstała w Pracowni Starych Technik Drukarskich WBP. Wykonali ją pracownicy biblioteki: Iwona Bolińska-Walendzik i Marek Gardzielewski. Utwór Kazimierza Brakonieckiego wydrukowano techniką wypukłodruku. Całości dopełnia subtelne tłoczenie na okładce charakteryzujące serię. To bibliofilski rarytas, wydany w nakładzie 150 ręcznie numerowanych egzemplarzy.
   Zapraszamy na promocję Zapamiętane Kazimierza Brakonieckiego 10 lutego 2016 r., o godz. 17.00 – Pokój z widokiem  (II piętro), Stary Ratusz WBP; ul. Stare Miasto 33.